Preventivní prohlídky

PO NAROZENÍ
Návštěva sestřičky doma. Kontrola  dokumentů : propouštěcí zpráva, informace o TBC, rodné číslo a pojištění kontrola krmení, informace o režimu novorozence po propuštění z porodnice.

PRVNÍ NÁVŠTĚVA V ORDINACI
Termín dle zdravotního stavu kolem porodu. Kontrola váhy- přírůstek, kontrola krmení a zdravotního stavu, kontrola screeningů z porodnice (oční vyšetření, vyšetření sluchu, odběry krve), doporučení suplementace vit. D, ev. vit. K.

NÁVŠTĚVA VE VĚKU 3 TÝDNY
Kontrola váhy, obvodu hlav  a zdravotního stavu, informace o očkování.

NÁVŠTĚVA VE VĚKU 6 TÝDNŮ
Kontrola zdravotního stavu, váhových přírůstků, obvodu hlavy a  PM vývoje- dítě by mělo mít symetrické postavení, otáčet hlavičku na obě strany a udržet ji. První dobrovolné očkování proti rotavirům.

NÁVŠTĚVA VE VĚKU 10 TÝDNŮ
Kontrola zdravotního stavu, váhových přírůstků, obvodu hlavy a  PM vývoje- dítě by již mělo pást koníky na předloktí, na zádíčkách zvedat nožičky, očima sledovat předmět před sebou. Zahájení povinného očkování hexavakcinou, ev. očkování proti pneumokokům.

NÁVŠTĚVA VĚ VĚKU 14 TÝDNŮ
Kontrola zdravotního stavu, váhy, délky, obvodu hlavy  a  PM vývoje-  v poloze na bříšku a pasení již stabilní 2. dávka hexavakciny, ev. očkování proti pneumokokům.

NÁVŠTĚVA VE VĚKU 16 TÝDNŮ
Kontrola zdravotního stavu, váhových přírůstků a PM vývoje- dítě by se mělo přetočit ze zádíček na bříško, nakračuje nožičkou do strany, na bříšku zvedá  jednu ručičku a natahuje se na hračku3. dávka hexavakciny , ev. očkování proti pneumokokům. Kontrola vyšetření kyčlí, suplementace vit. D Informace o zavádění nemléčných příkrmů.

NÁVŠTĚVA NA 6 MĚSÍCI
Kontrola zdravotního stavu, váhových přírůstku a PM vývoje- v poloze na zádech si chytá nožičky, na bříšku již vysoké napřímení, snaha o zvedání pánve, dokáže se přetočit i z bříška na záda. Kontrola snášenlivosti příkrmů, od 6m vhodné zařadit zeleninové příkrmy s masem.

KONTROLA NA 8 MĚSÍCÍCH
Kontrola zdravotního stavu, váhových přírůstků a PM vývoje- začíná pérovat na kolenou, lézt, plazí se. Kontrola genitálu- u chlapců předkožky Ve stravě by měly být zavedeny již všechny příkrmy- maso-zelenina, ovoce, obilninové kaše.

KONTROLA NA 10 MĚSÍCÍCH
Kontrola zdravotního stavu, váhových přírůstků a PM vývoje- dítě se staví, posadí se samo, chodí kolem nábytku, říká slabiky ev. slůvka.

KONTROLA NA 12 MĚSÍCÍCH
Kontrola zdravotního stavu, váhy, výšky, jemné motoriky, hlasových projevů, PM vývoje- dítě je schopné samostatné chůze, říká jednotlivá slova. Kontrola výživy a doporučení batolecí stravy. Přeočkování hexavakcinou a ev. očkování proti pneumokokům Informace o dalším očkování (15m priorix- očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím).

KONTROLA NA 18 MĚSÍCÍCH
Kontrola zdravotního stavu, váhy, výšky, jemné motoriky, hlasových projevů, PM vývoje- dítě je schopné samostatné chůze, říká jednotlivá slova, ev. věty. Screening na PAS- poruchy autistického spektra- jedná se o krátký dotazník Ev. doočkování hexavakciny ( pokud se neočkovalo na 12m).

KONTROLA VE 3 LETECH
Kontrola váhy, výšky, krevního tlaku, správné postavení DK a držení těla orientační kontrola vizu- je potřeba spolupráce dítěte, aby poznalo a řeklo obrázky, v tomto věku doporučuji kontrolu zraku Plus optixem- krátké vyšetření, které se provádí v mateřských školkách kontrola sluchu a řeči- mělo by již komunikovat ve větách, rozezná barvy PMV skáče po jedné noze, při chůzi ze schodů střídá nohy, chápe časové pojmy ( ráno, večer), drží tužku, navléká korále, chytí míč.

KONTROLA V 5,5 LETECH
Kontrola váhy, výšky, TK, zraku, sluchu, držení těla, postavení končetin. Kontrola školní zralosti- měl byna kreslit postavu, která bude mít hlavu, trup, 2 ruce a 2 nohy, na rukou 5 prstů apod., měl správně držet tužku, napočítat do 5, zazpívat básničku, vyprávět příběh podle obrázku ve větách Očkování proti tetanu, černému kašli Boostrix.

ŠKOLNÍ PROHLÍDKY
Probíhají každé 2 roky (7-9-11-13-15-17 let)Kontroluje se zdravotní stav dítě, řeší se subjektivní  potíže, doplňuje se vyšetření dle rodinné anamnezy ( pokdu někdo z rodičů má nové  nebo chronické onemocnění  je vhodné upozornit lékaře, aby ev. doplnil  podrobnější vyšetření) Očkování je povinné v 10 letech proti tetanu, černému kašeli a obrně Boostrix polio, nepovinné je pro děvčata mezi 13-14 rokem očkování proti HPV ( rakovině děložního čípku).

SLUŽBY

Volejte prosím jen v naléhavých připadech

Všechny neakutní požadavky nám prosím sdělte přes Medevio a my je vyřídíme v pracovní době hned, jak to bude možné.
Děkujeme.

Pokračovat na Medevio